ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

 1. Με τη δήλωση συμμετοχής προκαταβάλλονται 150€. Το ποσόν της προκαταβολής συμψηφίζεται στο συνολικό κόστος και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη συμμετοχής.
   

 2. Το αργότερο μέχρι την πρώτη ημέρα συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει καταβληθεί το υπόλοιπο του κόστους συμμετοχής. Διατηρούμε το δικαίωμα της διακοπής της συμμετοχής του παιδιού σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης.
   

 3. Απαραίτητο στοιχείο για την συμμετοχή του παιδιού θεωρείται η προσκόμιση ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ υπογεγραμμένης από τον ιατρό σας, που να αναφέρει ότι το παιδί σας είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Doukas Summer Camp (κολύμβηση στην πισίνα, αθλητικές δραστηριότητες, μπάνιο στη θάλασσα κτλ.). Η ιατρική βεβαίωση προσκομίζεται μία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του προγράμματος.
   

 4. Αλλαγές στα προγράμματα και στις περιόδους μετά τη δήλωση συμμετοχής, γίνονται μόνον εγγράφως και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
   

 5. Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Doukas Summer Camp ή τη Γραμματεία του Δαΐς μέχρι τις 09.00 της ίδιας μέρας.
   

 6. Οι ημέρες που χάνονται δεν αναπληρώνονται και δεν επιστρέφονται τα χρήματα. Μόνο σε περίπτωση ασθένειας για περισσότερο από 3 ημέρες, επιστρέφονται τα χρήματα για το χρονικό διάστημα που χάθηκε ή αναπληρώνονται οι ημέρες σε άλλη περίοδο. Απαραίτητη προϋπόθεση η ιατρική βεβαίωση.
   

 7. Σε περίπτωση επιλογής χρήσης σχολικού, οι ημέρες που χάνονται δεν αναπληρώνονται και δεν επιστρέφονται τα χρήματα. Δεν υπάρχει δυνατότητα για αγορά μονής διαδρομής δρομολογίου.
   

 8. Σε περίπτωση αποβολής από το Summer Camp λόγω απρεπούς συμπεριφοράς, επιστρέφεται το ποσόν των περιόδων που χάνονται.
   

 9. Τα παιδιά είναι ασφαλισμένα για όλη την περίοδο της συμμετοχής τους.
   

 10. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν μαζί τους, μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα (κινητά, κάμερες, iPad κλπ). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.
   

 11. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, των δραστηριοτήτων και του μενού χωρίς προειδοποίηση. Ειδικά για τη φετινή χρονιά θα προσαρμόζεται ανάλογα με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες τη συγκεκριμένη περίοδο.
   

 12. Στην περίπτωση κατά την οποία, η εκμάθηση παρέχεται από εξειδικευμένους συνεργάτες του κέντρου το οποίο επισκεπτόμαστε την ευθύνη τυχόν ατυχήματος, φέρει το συγκεκριμένο κέντρο.
   

 13. Η δημιουργία και η σύνθεση των ομάδων γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. Για αυτό το λόγο η δυνατότητα που σας δίνουμε να δηλώσετε το παιδί σας στην ίδια ομάδα με ένα φίλο του δεν είναι δεσμευτική για το Doukas Summer Camp. Επίσης, δεν προβλέπεται η προτίμηση συγκεκριμένου ομαδάρχη.
   

 14. Οι ώρες επιβίβασης και αποβίβασης καθορίζονται με βάση το δρομολόγιο που θα σας ανακοινώσει το Γραφείο Κίνησης μία ημέρα πριν την έναρξη του προγράμματος.
   

 15. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από τη Γραμματεία του Δαΐς.

Untitled-1.png